Varianty základu pro zahradní domek / chatku

V případě montáže domku svépomocí využijte PDF soubor je na stránce u každého konkrétního modelu

V případě využití služeb externí montážní firmy, zmíněná firma přebírá v plném rozsahu veškerou odpovědnost ohledně termínu montáže a provedení všech stavebních prací.

Zahradní domek musí stát na rovné a pevné ploše. 

 

1. Zámková nebo betonová dlažba

V terénu vytvořte jámu 150 - 200 mm hlubokou. Okraje jámy osaďte obrubníky a vyplňte štěrkem. Vrstvy štěrku řádně zhutněte, aby bylo podloží stabilní. Je nutné, aby chata stála min. 50 mm nad terénem, lépe však 100 mm. K tomu postačí betonové dlaždice. Jejich počet závisí na velikosti chaty.

Dlaždice musí být rovnoměrně umístěny po celé ploše a ne pouze po obvodu!!! Rovinu překontrolujte vodováhou.

Taková příprava podkladové plochy je v podstatě nejjednodušším řešením, jak připravit místo, na které se následně uloží zahradní domek či zahradní chatka.

 

2. Ztracené bednění (základové patky, pasy)

Budují se rovnoměrně rozmístěné pod podlahovou plochou stavby. Rošt domku není samonosný! Je třeba dokoupit nosné hranoly pro základový trám, na který už bude položen samotný podlahový rošt domku.

3. Zemní vruty

V tomto případě je také nutností pořídit nosné hranoly pro základový trám. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné, a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén a podloží musí být stabilní (pozor na písky). Pokud si nejste jistí skladbou terénu, je vhodné požádat o konzultaci prodejce zemních vrutů. Často se toto řešení používá u velkého sklonu pozemku, kde se nevyplatí dělat betonovou desku.

4. Základová deska

Základová deska musí být rovná, nad úrovní terénu. Tato alternativa je však náročnější na přípravu i cenu. Navíc je to stavba s trvalým zásahem do terénu a její případné odstranění je obtížné.